Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@mail.ru
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссиясы

Бекітемін:

Академик Қ.Сәтбаев атындағы

ЕИТИ ректоры, профессор

______________Б.Ж.Ұнайбаев

2018 жылға арналған Академик Қ.Сәтбаев атындағы ЕИТИ-тың жемқорлыққа қарсы комиссиясының жұмыс жоспары

Шаралар Орындалу мерзімі Шараны өткізуге жауапты Ескерту
1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы нақты он қадам

Мамыр

желтоқсан

Каф.меңгерушісі

ТЖ жөніндегі проректоры

Есеп
2 Дөңгелек үстелді, лекциялар, дебаттар өткізу Жарты жылда бір рет

Каф.меңгерушісі

Деканат

Есеп
3 Өтініштерді, қораптан шыққан және №110 сенім телефонынан шағымдарды талдау Ай сайын

ТЖ жөніндегі проректоры

Комиссия

Есеп
4

Шығындық бабтар бойынша бас бухгалтердің есебі

Желтоқсан

Бас бухгалтер

ТЖ жөніндегі проректоры

Есеп
5 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы ақпаратты институт сайтында орналастыру Үнемі АжАЖ кафедрасы Есеп
6

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы плакаттар байқауын өткізу

Жарты жылда бір рет

Кафедралар

ТЖ жөніндегі проректоры

Есеп
7

Студенттердің сауалнамасын өткізу

Мамыр

желтоқсан

Кафедралар

Деканат

Есеп
8 Студенттер мен оқытушылардың семинарларға қатысуы Үнемі

Деканат

ТЖ жөніндегі проректоры

Есеп
9 Комиссия есептері Ай сайын ТЖ жөніндегі проректоры Есеп

Ескерту: өзгерістер болуы мүмкін.

Бекітемін:

Академик Қ.Сәтбаев атындағы

ЕИТИ ректоры, профессор

______________Б.Ж.Ұнайбаев

Академик Қ.Сәтбаев атындағы ЕИТИ-тың жемқорлыққа қарсы комиссиясының құрамы

М.Б.Муксинов, ТЖ жөніндегі проректоры – төраға

Комиссия мүшелері:

Е.Л.Нүспеков – «Көлік» кафедра меңгерушісі

А.А.Абеуова – доцент

Т.А.Канаева – доцент

В.Покровский – БЭЭ-21 тобының студенті

А.Бурунбаев – БОП-31 тобының студенті

А.Мустафин – БЭЭ-31 тобының студенті