Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@mail.ru
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Құрылыс
«Құрылыс» кафедрасы
 
«Құрылыс» кафедрасының басты мақсаты болып құрылыс саласында тәжірибе практика жүзінде өз білім дерін көрсете алатын біліктілігі жоғары және қазіргі заманға сай талаптары бар мамандарды даярлау болып табылады.
Алғаш рет 1994 жылы «Өндірістік және азаматтық құрылыс» және «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» мамандықтары бойынша қабылдау жүргізілді. 2004 жылдан бастап, кредиттік жүйеге ауысу себебімен «Құрылыс» мамандығының «Өндірістік және азаматтық құрылыстың технологиясы» саласы бойынша бакалаврларды дайындау жүргізіледі.
«Құрылыс» кафедрасында 20 жыл ішінде 500-ден астам мамандар даярланды.
Ғылым кафедраның негізгі мән беретін саласы болып табылады. Кафедра мүшелерінің ат салысуымен ҚР ҚНжЕ 3.02-29-2005 «Жекелеуші және өңдеуіш жамылғы» ҚР ҚЕ 5.01. 2005 «Тапталған қазаншұңқырға іргетасты есептеу және жобалау». ҒТҚ «Тұзды топыраққа ғимараттарды жобалау» жарыққа шықты.
Ғылыми-методикалық шығарылымдарының жалпы саны 500-ден астам, олардың ішінде 15 монография, 43-тен астам авторлық куәліктер мен жаңа құрылғыларға патенттер, 20 оқу әдістемелері, іздестіру, жобалау мен құрылыс бойынша 3 тәжірибелік нұсқаулықтар.
Іздестірушілерге, жобалаушыларға және құрылысшыларға арналған кафедраның экперименталды-теориялық жәнетәжірибелік жетілдірулері
  1. Топырақтардың суффозиондық сығылуын анықтау тәсілдері
  2. Ғимараттар мен құрылыстар іргелерінде суффозиондық шөгінділердің пайда болуын анықтау мен болжау тәсілдері
  3. Ауыр топырақты шарттарда және басқаларда ірге мен іргетастарды дайындаудың тиімді тәсілдері
  4. Сәулет-құрылыстық жобалау
Ұсынылған тәжірибелер, есептеулер, жобалау және ірге мен іргетастарды тұзды топырақта орналастыру технологиялары дәстүрлі технологиялармен салыстырғанда тәжірибенің еңбексыйымдылығын 1,5-3,0 есе азайтуға, ірге мен іргетастарды орналастыруға керек қаражатты 1,5-2 есе азайтуға, сенімділікті, пайдалану уақытын, ғимараттар мен құрылыстарды жасау мен эксплуатациялауды жоғарылатуға мүмкіндік береді.
Ұсынылған технологиялардың тиімділігі, жаңашырлығы және авторлық құқығы В.И.Ленин атындағы Каракум каналында ІІ кезекті Копетдаттық плотинанын, Каспий маңындағы Күлсары, Теңгіз мұнай-газ комплексінің бір қатар объектілерді, Атырау, Ақтөбе, Қарағанды, Теміртау қалаларында ғимараттар мен құрылыстарды, Алматы-Астана, Павлодар-Қарғанды,-Жезқазған тас жолдарын салуда дәлелденген. Экономикалық тиімділік және жетілдірулерді енгізу бирнеше ондаған, жүздеген миллион теңгені құрайды.
«Құрылыс» кафедрасы сәулет-құрылыспен айналасуға мүмкіндік беретін №000635 мемлекеттік лизензияға ие. Студенттік жоба-конструкторлық бюросы жұмыс істеуде (СЖКБ). Оқытушылар мен студенттер мемлекеттік лицензияға сәйкес сәулет-құрылыс жобаларды, құрылыс материалдарын (кірпіш, брусчатка және т.б.) жасайды, нақты объектілерде құрылыс-монтаждық жұмыстарды жүргізеді.
Ғылыми-зерттеу және жоба-конструкторлық қызмет
Соңғы жылдары кафедраның оқытушылары мен студенттерінің ғылыми-зерттеу және жоба-конструкторлық қызметінің көлемі 30 млн.тг-ні құрайды.
«Құрылыс» кафедрасының ПОҚ-ы орындаған қаржыландырылатын гранттық, хозкелісімдік және госбюджеттік ҒЗЖ

Жыл

ҒЗЖ тақырыбы (жоба аты) Жетекшінің аты-жөні

Тапсырыс беруші

Мекеме аты

Қаржыландыру көлемі теңге ретінде
2009

1.15-ГСМ №000635 лицензияға сәйкес жоба-құрылыстық қызмет: ЕИТИ оқу зертханалық корпусының жобалау және құрылысы

2. Қазақстанның тұзды топырақтарында іргетас және іргелерін құру технологиясын жетілдіру

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж..

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж.

ЕИТИ им. К Сатпаева

ТОО «Ремстрой»

5 млн. теңге

3 млн. теңге

2010 «ЕИТИ –н қайта өңдеу» хозкелісімді тақырыбындағы жұмыстарды аяқтау

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж.

ЕИТИ им. К Сатпаева

5 млн. теңге

2011

1. 15-ГСМ №000635 лицензияға сәйкес жоба-құрылыстық қызмет: «Қ.И.Сәтпаев атындағы ЕИТИ-ң 600м2 спорттық-сауықтыру кешені» сәулеттік жобасы

2. Қазақстанның тұзды топырақтарында іргетас құру технологиясын жетілдіру, 2011 жылдан бастап 2013 жылдың 30 желтоқсанына дейін қолданбалы зерттеудің нәтижелерін енгізу

3.№11 ИР13 17.05.2011 жылдан госбюджеттік тақырып «тұзды топырақтардағы ғимараттарды жобалау». Нормативті-техникалық құжатты жасау (НТҚ)

4.01.01.2011 жылдан 30.12.2011 жылға дейін ҚР-ң тұрғын-коммуналды саладағы нормативті-техникалық құжаттарды жетілдіру

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж.

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж.

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж.

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж.

ЕИТИ им. К Сатпаева

ТОО «Лайт ЭнергоПром»

РГКП «Каз МИИР» «КарГТУ

(г. Караганда)

С ГУ «Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ТОО Астана Строй-консалдинг

5 млн. теңге

3 млн. теңге

4 млн. теңге

3 млн. теңге

2012 15-ГСМ №000635 лицензияға сәйкес жоба-құрылыстық қызмет: «100 орындық ЕИТИ стуженттеріне арналған жатақхана»

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж.

ЕИТИ им. К Сатпаева

5 млн. теңге

2013 Қарағанды қаласының топырағында Саңылаулы іргетастарды құру жөніндегі тәжірибелік нұсқаулықтарды жасау

Профессор т.ғ.д.

Унайбаев Б.Ж.

ТОО «ЮТЭК» 4,85 млн. теңге
Ғылыми-зерттеу және жоба-конструкторлық қызмет орындау кезінде ғылыми және инженерлік мәселелерді шешу барысында соңғы жылдары 5 жаңа құрылғыларға патенттер жария етілді, олар ҚР юстициясының министрлігінің интеллектуалды меншік жайындағы комитетінде дәлелін тапты және «жаңа құрылғыларға патент» түрінде тәркіленді, техникалық ғылымдар кандидаты іздестірілуіне ғылыми дәрежесіне Арсенин В.А. және Унайбаев Б.Ж. 2 диссертация қорғалды, 3 ғылыми монография және 10-нан астам оқу құралдары шықты.
 
Кафедраның ПОҚ алынған патенттер бойынша 2009-2013 г. жылдардағы мәлімет
№ п/п

Патент аты

Жұмыс түрі
Шығыс мағлұматтар
Соавторлар
1

Тұзды топырақтарды тәжірибелеу тәсілі

Баспа
ҚР-ң жаңа құрылғыға патенті №12-2/65720.03.2009 жылдан

Б.Ж.Унайбаев

В.А. Арсенин

Б.Б. Унайбаев

А.Ш. Ищанова.

2

Әлсіз балшықты сулы топырақтарда топырақты дрендерді және набивлыларды құру тәсілі және әдісі

Баспа
ҚР-ң жаңа құрылғыға патенті №22795 26.03.2009 жылдан

Унайбаев Б.Ж,

Ищанова А.Ш.

Унайбаев Б.Б

Хе Е.В (студент)

3

Буронабивті свайларды тұзды орманды отырмалы топырақтарда құру тәсілі

Баспа
ҚР-ң жаңа құрылғыға патенті № 22796
25.06.2010 жылдан

Унайбаев Б.Ж,

Ищанова А.Ш.,

Унайбаев Б.Б

4

Үздіксіз құю үшін болатты вакуумдық рафинирлеу әдісі

Баспа
ҚР-ң жаңа құрылғыға патенті № 70232 20.09.2010 жылдан

Камбаров Ж.К.,

Марденов М.П., Унайбаев Б.Ж,

5

Аралық шөміштен кристаллизаторға болатты құю жылдамдығын басқару әдісі

Баспа
ҚР-ң жаңа құрылғыға патенті № 70462 01.10.2010 жылдан

Камбаров Ж.К.,

Марденов М.П

Унайбаев   Б.Ж

Ізденушілерге, жобаландырушыларға және құрылысшыларға ұсынылатын кафедраның эксперименталды-теоретикалық және практикалық іс- шаралары  
1. Топырақтың суффозионды қысылу әдісін анықтау;
2. Ғимараттар мен құрылыстар негізіндерінің тәсілдері мен суффозионды жауын-шашын даму болжамын анықтау;
3. Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздері мен іргетастардың тәсілдері мен құрылғыларын (10) тиімді дайындау және т. б.
4. Сәулет-құрылыстық жобалау және т. б.    
Ұсынылып отырған технология сынау, есептеу, жобалау және құрылғы негіздер мен іргетастарды топырақтарда тұрғызылатын салыстыру кезінде дәстүрлі технологиялармен қысқартуға мүмкіндік береді еңбек сыйымдылығы сынау 1.5-3.0 есеге төмендетуге кететін шығындар құрылғы негіздер мен іргетастарды 1,5-2 есе арттыруға, сенімділігі, беріктігі, конструкцияның сенімділігі салу және ғимараттар мен құрылыстарды пайдаланады. Ұсынылып отырған технологиялардың тиімділігі, жаңашылдығы және авторлық құқық нәтижелерімен расталды тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтан өткізу тұрғызу кезінде ІІ кезек Копетдатской бөгетінің Каракумском арнада. В. И. Ленин, бірқатар нысандарды Каспий маңы мұнай-газ кешені п. г. т., Құлсары, Тенгиз, ғимараттар мен құрылыстарды, Атырау, Ақтөбе, Қарағанды, Теміртау, жолдарды салу, Алматы-Астана, Павлодар-Қарағанды-Жезқазған және т. б. Экономикалық тиімділік және әзірлемелерді енгізу құрайды, ондаған, жүздеген миллион теңге.
Студенттердің ғылыми-зерттеу және жоба-конструкторлық үйірмелері
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы оқу процесінің жалғасы және тереңдетілуі, және жоғары квалификациялы мамандарды даярлаудың бір бөлігі болып табылады.
Кафедрада келесі студенттік ғылыми-зерттеу үйірмелері жұмыс істейді: Унайбаев Б.Ж. жетекшілігімен «Тұзды топырақтардағы құрылыс», және сәулет-құрылыстық жобалар орындалатын №000635 мемлекеттік лицензиясы бойынша 28.03.08 жылдан сәулет-құрылыстық Бижтаев К.Б. жетекшілігімен студенттік жоба-конструкторлық бюросы.
Студент Хе Е.В. жаңа құрылғыға авторлық куәлік берілген.
Студент Аубакирова Б.Е. 2012 жылы Талдықорған қаласында өткен «Қазіргі әлемдегі жастар мен ғылым» атты ғылыми-практикалық конференциядағы жұмысы сертификат пен мақтау қағазымен марапатталды.
Студент Капиятова Д ғылыми тақырыптағы дипломдық жұмысы 2 орын, Зекенова Ш. және Акжолова А. Студенттерінің дипломды жұмысы (К.И.Сәтпаев атындағы ЕИТИ физкультура-сауықтыру коплексі) 2012 жылы Алматы қаласында өткен КазГАСА-да диплмды жұмыстар республикалық сайсында сертификатпен марапатталды.
ҒЗЖ қорытындылары Екібастұз, Алматы, Санкт-Петербург, Новосибирск қалаларында өткен халықаралық конференцияларда баяндалды. Соңғы 3 жыл ішінде жыл сайын 30-дан астам доклад естілді.
Конструкторлық-жобалық, өндірістік қызметтер
«Құрылыс» кафедрасы мемлекеттік лицензиясы №000635 сәулеттік-құрылыстық қызметке кіріспе. Студенттік конструкторлық-жобалау бюросы қызмет көрсетеді (СПКБ), «Ак.Қ.И.Сәтбаев атындағы ЕИТИ Спорттық-денсаулық сақтау корпусының 600 м2 орыны» жасалуда, «100 орындық жатақхана» және әкімшілік корпусының жобасы жасалуда. Кафедра құрамында тәжірибелік-өндірістік зертханасы бар. Зертханада құрылыс материалдары өндіріледі (кірпіштер, брусчаткалар т.б.). 15 млн.тенгеге жобалық жұмыстары және 200 млн.тенгеге құрылыстық-монтаждау жұмыстары жасалды.
Студенттердің спорттық жетістіктері
№№ Студенттің аты-жөні, тегі Сайыс атаулары, олимпиадалар, конференциялар Сыйлық түрлері
1 2 4 5
1 Синявский Анатолий Юниорлар арасындағы Азия чемпионаты 1 орын
Пауэрлифтингтен ҚР чемпионаты 1 орын
2 Киреев Асан Ер балалар арасындағы ҚР чемпионаты,жастар арасындағы ҚРчемпионаты жеке жаттығулар бойынша 1 орын
Спорттық акробатикадан ҚР чемпионаты 1 орын
Спорттық акробатикадан жастар арасындағы ҚР чемпионаты 12-19 жас категориясы 1 орын
Спорттық акробатикадан Азия чемпионаты 2 орын