Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@mail.ru
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Оқу-әдістемелік қамсыздандыру
Оқу-әдістемелік қамсыздандыру
«Құрылыс» кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы 5В072900 «Құрылыс» (бакалавриат) мамандығына сәйкес құрылысшыларды дайындаудың типтік оқу жобасының есептеріне сәкес жүзеге асады.
5В072900 «Құрылыс» мамандығы ҚР МЖМБС қамтылған, 100%-ға дисциплиналардың типтік бағдарламаларымен және ЖОБ-н, 5.0.019-2011 «Жоғарғы оқу» атты ҚР МЖМБС сәйкес ТОБ қамтамасыздандырылған. Негізгі қағидалар және №1080 23.08.2013 жылдан ҚР білім және ғылым Министрлігі Бұйрығы. №119 қосымша.
Мамандықтың жұмыстық оқу жобалары институттың Ғылыми кеңесімен типтік жобаларға сәйкес құрылады.
Оқу жобалары ҚР-ғы оқу бағдарламасын құрастыруға бір негізді жасауға арналған модульді жүйе қолданумен құрастырылған. Модульдік жүйе білімнің сапасын жоғарылатуды, студенттердің мобильділігін, дипломның халықаралық танылуы және білімнің барлық сатыларының сапалылығын қамтамасыздандырады.
Оқу жобаларына арнайы таңдауға болатындай элективті дисциплиналардың каталогтары құрастырылған, соған сәйкес студенттердің дисциплина мен оқытушыны таңдау мүмкіндіктері бар. Элективті дисциплиналарға бакалавр профилін дайындауға байланысты мекемелермен бекітілген оқу жобалары құрастырылған.
Барлық дисциплиналар типтік және оқу бағдарламаларымен, жұмыс оқу бағдарламаларымен (силлабус) оқу-әдістемелік комплекстермен қамтамасыздандырылған. Студенттер оқытушылар дайындаған оқу құралдарымен және зерттемелерімен орыс және мемлекеттік тілде, сонымен қатар элетронды түрде қолданады.
Жыл сайын оқу-әдістемелік комплекстер, бағдарламалар және барлық тәжірибе түрлеріне арналған әдістемелік нұсқаулықтар жаңаланып және бекітіліп отырады.
2009-2010 оқу жылында кафедраның ПОҚ дайындаған жаңа оқу-методикалық құралдарының жалпы көлемі - 78,47 п.л., сонымен қатар 2009-2010 оқу жылында – 24 п.л., 2010-2011 оқу жылында - 42,95 п.л., 2011-2012 оқу жылында – 31,13 п.л. құрады.
Кафедраның оқытушыларымен ҚР БжҒМ «Құрылыс» мамандағының РУМС құрастырылған және ашық басылымда 9 оқу құралы және 2089 м.с. көлемде монографиялар баспаға шықты., сонымен қатар Унайбаев Б.Ж.- 1136м.с., Оспанова Ж.Н.- 249 м.с, Омашев О.О.- 254 м.с., Унайбаев Б.Б. - 243 м.с и Ищанова А.Ш.- 96 м.с.
6
2009-2013 жылдары кафедраның ПОҚ құрастырған оқулықтар, оқу құралдары және монографиялар.
Оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар аты Шығыс мәліметтер Соавторлар
1 Қазіргі заманғы құрылыс материалдары

Оқу құралы Учеб.пос.

К. Сатпаев атындағы ЕИТИ, Екибастуз, 2010, 287с.                                                                              

Оспанова Ж.Н.

Марденов Ж.А.

Ищанова А.Ш.

2 Карбонатты шанды-балшықты орманды отырмалы Қазақстанның топырақта құрылыс пен ғиараттарының іргелерінде Оқу құралы К. Сатпаев атындағы ЕИТИ, Екибастуз, 2010, 162с.                                                                               Арсенин В.А.
3 Тұзды шанды-балшықты орманды отырмалы топырақта свайларды құрастыру тәсілдері

Оқу құралы К. Сатпаев атындағы ЕИТИ,

Екибастуз, 2010, 127с.                                                                            

Унайбаев Б.Б.

4 Азаматтық ғимараттардың сәулеттік конструкциялары

Оқу құралы К. Сатпаев атындағы ЕИТИ,  2011г. 19.6 п.л.

Абсиметов В.Э Унайбаев Б.Ж.

Оспанова Ж.Н.

Унайбаев Б.Б.

Арсенин В.А.

Марденов Ж.А

5

Құрылыс материалдары.

Оқу құралы К. Сатпаев атындағы ЕИТИ, 2011г., 18.75п.л

Унайбаев Б.Ж.

Абсиметов В.Э

Оспанова Ж.Н.

Алибекова Н.Т.

Унайбаев Б.Б

Арсенин В.А.

6 Сұйык және газ механикасы

Оқу құралы Екибастуз:

К Сатпаев атындағы ЕИТИ, 2011г -4.6 п.л.

Камбаров Ж.

Абсиметов В.Э.

Марденов Ж.А.

Унайбаев Б.Ж.

Унайбаев Б.Б.

Марденов Ж.А.

7 Тұзды топырақтардағы свайлар

Монография

Екибастуз: К Сатпаев атындағы ЕИТИ 2011-360с

Унайбаев Б.Ж.

Абсиметов В.Э.

Арсенин В.А

8 Құрылыстағы инженерлік геодезия Оқу- әдістемелік кұрал.   - Екибастұз: К. Сатпаев атындағы ЕИТИ,   2011-260 бет

Унайбаев Б.Ж.

Омашев О.О.

Абсиметов В.Э.              

9 Құрылыстағы геодезия

Оқу құралы К. Сатпаев атындағы ЕИТИ,

Екибастуз, 2012, 127с

Унайбаев Б.Ж

Омашев О.О.

Дәрістік, зертханалы-тәжірибелік, ОСӨЖ, СӨЖ актуалдылығы, жаңашырлығы және мазмұны кредиттік технология талаптарына сай жүргізіледі.
Тәжірибелер мен дәрістерге қосымша видеофильмдер, «Геотехника 2», «Құрылыс материалдары», «Инженерлік механика» пәндерінен виртуалды зертханалар алынды.
Студенттердің оқытушылармен бірге құрылыс алаңдарына бару тәжірибеленеді. Құрылыс алаңдарындағы кафедраның филиалдарында сабақтар жүргізіледі.
Оқу жобаларына сәйкес әр түрлі практикалар өткізіледі. практикалардың базалары ретінде қаланың алдыңғы қатарлы құрылыс мекемелері қызмет етеді.
Дуалды система арқылы оқитын студенттер үшін олардың жұмыс орындарымен «білім көмегін бірге беру жөніндегі» үшжақты келісімшарт орнықтырылған. Бұл Екібастұз қаласының құрылыс саласында жұмыс істейтін мекемелер: ТОО «Восток ЭК», ТОО «Корунд», ТОО « Келісім шарттар үшін», ТОО «КазМонтажСервис», ТОО «Профессионал» ТОО Аrd Proekt Қазына», ТОО «КОZGAN-ЭК», ТОО «Экибастуз спец-строй»,ТОО «Вершина», ТОО СВС Строй-Сервис, ТОО «Айт-Строй».
Ғылыми – техникалық қызметтестік жөніндегі келісімшарттар елесі мекемелермен орнықтырылған: Екібастұз қаласының ММ «Құрылыс бөлімі», ЖШС «Вершина» құрылыс мекемесі, АҚ Еуроазиаттық энергетикалық корпорация «Шығыс разрезі», Булат Нуржанов атындағы ЖШС «Екібастұз ГРЭС-1» және басқалармен, бұд өз кезегінде «Құрылыс» мамандығының студенттерін аймақтағы практикалар базасымен қамтамасыздандыруға септігін тигізеді.