Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@mail.ru
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Оқу-зертханалық базасы
Оқу-зертханалық базасы
  «Құрылыс» кафедрасында келесі оқу-зертханалық базасы бар – «Құрылыстық өндіріс технологиясы», «Геодезия», «Құрылыс материалдары», «Геотехника» дисциплиналары бойынша мамандандырылған кабинеттер мен зертханалар, компьютерлік сынып және т.б. Кафедраның аудитория мен зерханалардың жалпы аумағы 1000 м2. «Құрылыс материалдары» бойынша Б-112 аудиториясында арнайы мамандандырылған зертхана жасалынды.  Тәжірибе-өндірістік зертханада құрылыс материалдарын өндіру жүргізіледі.
 «Құрылыс» кафедрасының оқу процесін дамыту үшін 5 миллион теңгеден асатын қаржыға  тәжірибе-өндірістік және зертханалық құрылғылар алынды, бұл сонымен қатар ғылыми –зерттеу және хозкелісімді жұмыстар жасау барысында қолданылады, бұлар - прибор ИПА-МГ4, Шмидт балғасы модельді, теодолиттер 4Т30П, металл штативтерT1N-L, нивелирлер 4НЗКЛ, нивелирлі рейкалар CASC44GB, Ле-Шателье құрылғысы, бетондық қоспаның тығыздығын өлшейтін құрал, пикнометрлер ПГ-100, МГЧУ құралы (электронды влагомер), конус КА воронкамен, ТЦЗ-МГ4 құралы, электронды таразы МК-6.2-А22, өлшеуіш цилиндрлер 1000мл, белгілеу үшін қолданылатын маркер, електер комплектісі ЛО-251/1, електер комплектісі КП-109/ 1 d = 300мм, цементтің шөгіндісінің қалындығын өлшеуге арналған КСВ елегі, Вика ОГЦ-1 құралы, ареометр грунт АГ (0.995-1.030), судың фильтрациясының коэффициетін анықтауға арналған құрал (латунь) ПКФ, Васильев конусы КВБ, құрылыс материалдарын өндіруге арналған қондырғы «Рифей-5», нормокомплекттер (каменщик, штукатур-маляр, стропольщик үшін), дефектоскоп МРП, шаблон ЦУП-2, стыкоразгонщик РМ, домкрат ДГ-8, рельсұстаушы клещтер, костыльды балға, электрошпалоподбойка ЭШП-3, гидрорихтовщик және т.б.
Келешек бакалаврлар дайындау сапасын күшейту үшін оқытушылар келесі техникалық құралдарды қолданады: слайд-лекциялар, плакаттар, видеобаяндар, мулдимедиялық тәжірибелік және зертханалық жұмыстар, интерактивті тақта (Б-102), интернетке кру мүмкіндігі бар (А-22) компьютерлік сынып (20 компьютер).
«Геодезия», «Геотехника І,ІІ» дисциплиналары бойынша зертханалық жұмыстарды өткізу үшін 1,5 млн теңгеге приборлар сатылып алынды (ПКФ құралдары, ПС-10С, Васильев КБВ конусы, ПКГ-Ф және т.б.).
1
 Инженерлік  графика кабинеті. Доцент Канаева Т.А. сабақ өткізуде.
 
2
Металдан жасалған конструкциялар макеті.
 
 
3
Компьютерлік  сынып
 
4
  Құрылыс бұйымдарын өндіруге арналған «Рифей»  жоғары өндірілімді механикалық қондырғысы
5
Құрылыстық өндіріс технологиясы кабинеті