Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Жалпы ақпарат

 «Академик Қ.И. Сәтбаев атындағы Екібастұздық инженерлік-техникалық институты» оқу орны (одан әрі академик Қ. Сәтбаев ат. ЕИТИ) Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім беру субъектісі болып келеді және облыстық әділет департаментінде тіргкелген Жарлықтың, Әділет Департаментімен берілген, И№0456499, № 798-1945-16-У-е заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің негізінде әрекет жасайды.

2016 жылы 4 шілдеде білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз қазақстандық агенттігінің аккредиттеу кеңесінің отырысында (IQAA)шешім қабылданды:

1 Академик Қ. Сәтбаев ат. ЕИТИ 5 жыл мерзімімен аккредиттелсін;

2 Академик Қ. Сәтбаев ат. ЕИТИ білім беру бағдарламалары аккредиттелсін:

5В070700 Тау-кен ісі;

5В071300 Көлік, көлік техникасы және технологиясы;

5В071700 Жылу техникасы;

5В071800 Электр энергетикасы;

5В072400 Технологиялық машиналар және жабдық (салалар бойынша);

5В070900 Металлургия;

5В070200 Автоматтандыру және жүргізу;

5В070300 Ақпараттық жүйелер;

5В090100 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыружәнекөлікті пайдалану;

5В072900 Құрылыс;

5В050600 Экономика;

5В050700 Менеджмент;

   Академик Қ. Сәтбаев ат. ЕИТИ 150 мыңға жуық тұрғыны бар, ел аймағының жалғыз Екібастұздық отын-энергетикалық жоғары оқу орны болып келеді. Бұл жерде Екібастұздық отын-энергетикалық кешеннің (одан әрі ЕОЭК) және Қазақстан Республикасының кәсіпорындары үшін жоғары білікті мамандарды даярлау, ғылыми зерттеулерді зерттеуді орындау және олардың негізінде жоғары білікті кадрларды даярлау мақсатты түрде қамтамасыз етіледі.

 Техникалық кәсіптік білім беру негізінде мектеп түлектері үшін жоғары кәсіптік білім алуға мүмкіндіктері бар. Оқу мерзімі 4 жыл.

 Техникалық кәсіптік білім беру негізінде жоо түлектері екінші жоғары кәсіптік білім ала алады: оқу мерзімі 2 жыл.

 Колледж түлектері үшін жылдам оқу түрі бойынша жоғары кәсіптік білім алуға мүмкіндіктері бар. Оқу мерзімі 3 жыл.

 Құрылған жылдардан бастап институт қабырғаларынан Президенттің Әкімшілігінде, әкімдіктерде табысты жұмыс істейтін, ірі кәсіпорындарда басшылық ететін, елімізде, сондай-ақ шетелде атақты ғалымдар, саясаткерлер болып атанған 6 мың мамандар шықты.

Білім беру бағдарламалары

Мамандықтар

Оқыту траекториясы

5В070200 Автоматтандыру және жүргізу

Технологиялық процесстерді автоматтандыру

Т/ж көлігін автоматтандыружәнежүргізу

Автоматтандыру және жүргізу жүйелеріндегі ақпарат

5В070300 Ақпараттық жүйелер

Инженерлік қызметінің ақпараттық жүйелері

Экономикадағы ақпараттық жүйелер

5В070700 Кен-тау ісі

Пайдалы қазбалардың кендерін ашық игеру

Маркшейдерлік ісі

ПҚК жер асты тау-кен

5В070900 Металлургия

Қара, түсті және сирек кездесетін металдар металлургиясы

Пайдалы қазбаларды байыту

5В071300 Көлік, көлік техникасыжәне технологиялар

Локомотивтер

Вагондар

Автомобильдер және автомобильді шаруашылық

5В071700 Жылу энергетикасы

Жылу электр станциялары

Өнеркәсіптік жылу энергетикасы

5В071800 Электрэнергетикасы

Электр станциялары

Өнеркәсіп кәсіпорындарын электрмен жабдықтау

Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру

5В072400 Технологиялық машиналар және жабдық (салалар бойынша)

Кен-тау машиналарыжәне жабдық

Металлургиялық машиналар жәнежабдық

5В072900 Құрылыс

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы

Ғимараттар мен имараттарды есептеу және жобалау

Бағдары: Темір жолдар құрылысы

5В090100 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыружәнекөлікті пайдалану

Т/ж көлігінде тасымалдауларды ұйымдастыру

Автомобильді көлікте   тасымалдауларды ұйымдастыру

Жол қозғалысын ұйымдастыру

5В050600 Экономика

Әлеуметтік өрістер мен салалардағы экономика

5В050700 Менеджмент

Ұйымдарды басқару

5В011100 Информатика

Информатика

Информатика және математика

5В012000 Кәсіптік оқыту

Еңбек және кәсіпкерлік технологиясы

Бакалавриаттың 14 мамандықтары бойынша

 Академик Қ. Сәтбаев атындағы ЕИТИ мамандарды даярлауды жүзеге асырады

Техникалық ғылымдар

және технологиялар

Әлеуметтік ғылымдар,

Экономика және бизнес

                                                               

Мамандықтары:

Мамандықтары:

  1. Автоматтандыру және жүргізу
  2. Ақпараттық жүйелер
  3. Кен-тау ісі
  4. Металлургия
  5. Көлік, көлік техникасы және технологиялар
  6. Жылу энергетикасы
  7. Электр энергетикасы
  8. Технологиялық машиналар және жабдық (салалар бойынша)
  9. Құрылыс

1. Экономика

2. Менеджмент

Білім беру

Мамандықтары:

1. Информатика

2. Кәсіптік оқыту

Қызмет көрсетулер

Мамандықтары:

1. Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану