Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Оқу-әдістемелік қамсыздандыру

«Құрылыс» кафедрасында «Құрылыс өндірісінің технологиясы», «Геодезия», «Геотехника» пәндері бойынша арнайы кабинеттер мен зертханалар, компьютерлік сынып және т. б. бар.

Кафедрада "Құрылыс материалдары" зертханасы құрылды. Құрылыс материалдарын (қабырғалық қуыс тас, тротуар плиткалары және т.б.) өндіру үшін тәжірибелік-өнеркәсіптік зертхана құру бойынша жұмыс жүргізілуде.

Сондай-ақ ғылыми – зерттеу жұмыстарын орындау кезінде белсенді пайдаланылатын зертханалық жабдықтар бар, олар-ИПА-МГ4 аспабы, 4Т30П теодолиттері, 4НЗКЛ нивелирлері, Ле-Шателье аспабы, бетон қоспасының тығыздығын анықтауға арналған аспаптар, ПГ-100 пикнометрлері, МГЧУ аспабы (электрондық ылғал өлшегіш), Вика ОГЦ-1 аспабы, Ареометр топырақ АГ (0.995-1.030), Құрылыс материалдарын өндіруге арналған "Рифей-5" қондырғысы және т. б.


 
spec aud
 
Кафедра екі серіктес университеттің - академик Қ.Сәтбаев атындағы ОӘСА-ның (Қазақстан) және Т.Ф.Горбачев атындағы КузГТУ филиалы, Прокопьевск (Ресей) бірлескен «Құрылыс» модульдік білім беру бағдарламасын әзірледі және жүзеге асырады, ол үнемі шығармашылық, білім беру, ғылыми байланыстарды қамтамасыз етеді. және университеттер арасындағы студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығы бағдарламасының мәселелерін шешу.

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың, салу, пайдалану және қайта құрудың қазіргі заманғы міндеттерін кәсіби түрде шешуге қабілетті, құрылыс өндірісі саласында жоғары білімді, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

«Құрылыс» білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі-компьютерлік жобалау және модельдеу дағдыларын меңгерген маман дайындау және құрылыс жұмыстарын орындау және ұйымдастыру процесінде жаңа технологияларды пайдалану.

Дәрістік, зертханалық-практикалық сабақтардың, СОӨЖ, СӨЖ өзектілігі, жаңалығы және мазмұны сабақтарды жүргізудің қажетті талаптарына сәйкес келеді.
 
Тәжірибенің әр түрлі түрлері оқу жоспарына сәйкес өткізіледі. Тәжірибенің негізі қаланың жетекші құрылыс ұйымдары болып табылады: «Айт-Строй» ЖШС, «Вершина» ЖШС, «Гамма» ЖШС.
 
Факультеттің оқу-әдістемелік құралдары
«Құрылыс» кафедрасының құрамы
 
Ucheb posobiya
 
 
Дешевый дом для молодой семьи: Рекомендации по проектированию и строительству дешевого дома: учебное пособие/Б.Ж. Унайбаев, К.Т. Саканов, Б.Б. Унайбаев, В.М. Шегай, А.С. Кайназарова. – Павлодар: ToraighyrovUniversity, 2019. – 158 с.

Унайбаев Б.Ж. Современные здания и сооружения: Учебно-методическое пособие/ Б.Ж. Унайбаев, А.Ш. Ищанова, В.Н. Докторов, В.А. Арсенин – Экибастуз: ЕИТИ имени академика К. Сатпаева, 2019 – 96 с.

Канаева Т.А. Новые технологии в строительстве: Учебное пособие/Т.А. Канаева. Экибастуз ЕИТИ имени академика К. Сатпаева, 2018 – 132 с.

Унайбаев Б.Ж., Унайбаев Б.Б. Сваи в зщасоленных грунтах Казахстана: Монография./ Б.Ж. Унайбаев, Б.Б. Унайбаев. Алматы: Эверо, 2018. – 376 с.

Унайбаев Б.Ж., Арсенин В.А., Унайбаев Б.Б., Сиваракша Д.М. Инновации при застройке территорий сложенных засоленными грунтами в Республики Казахстан: Монография/ Унайбаев Б.Ж., Арсенин В.А., Унайбаев Б.Б., Сиваракша Д.М. – Алматы: Эверо, 2018. – 224 с.

Унайбаев Б.Б. Технология строительного производства. Часть 1. Учебное пособие. Екибастуз: ЕИТИ им. К.И. Сатпаева. 2015., - 96 с.