Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Оқу-зертханалық база
Өндірістік базасы
Тәжірибе алудың негізгі базасы
- "Богатырь"кеніші
- "Всточный"кеніші
 
GD
 
 
Технологиялық машиналар және жабдықтар кабинеті
GD2
 
 
GD3
 
 
GD4
Топтың жоңғылау білдегі

GD5
Төкірлік білдек

GD6
Ажарлау білдегі
GD7
 
Зертханалық іс-әрекет жүргізу жабдықтары

GD8
" МГ4-З ылғал өлшегіші "- электрондық ылғалдылық өлшегіш аспабы2172 8 МСТ бойынша диэлкометриялық әдіспен материалдардың ылғалдылығын жедел анықтауға арналған.
Құрылғының қолдану мақсаты-материалдардың ылғалдылығын анықтау
-Жұмыс температурасының диапазоны +5° C- +40°C дейін, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы -80% , атмосфералық қысым- 86...106,7 кПа құрайды.
Құрылғы 12997 МСТ сәйкес үшінші ретті өнімдердің қарапайым орындалуына сәйкес келеді және жұмыс өлшеу құралына жатады.
 
GD10ВВ-2 материалының су өткізгіштігін жедел анықтауға арналған құрылғысы оның ауа өткізгіштігін бағалаудың экспресс-әдісі негізінде тау жыныстарының үлгілерінде су өткізбеушілікті анықтауға арналған.
МЕМСТ 2405-88-деформациялық мановакуум метрі мыс қорытпаларынан жасалған бөлшектерге жемірлісіз, газ тәрізді сұйық, қатты тұтқырсыз кристалданбайтын ортаның қысымын өлшеуге арналған аспап
 
 
 
 
 

GD9 Бу өлшегіш - КП 133 моделі материалдардағы ауа құрамын анықтауға арналған құрылғы түрі. Құрылғы түрі-көлемді анықтауға арналған зертханалық портативті ауа өлшегіші 1082.2 – 81 МСТ сай жасалған

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GD11 Вика ОГЦ-1 құрылғысы 310.3 МСТ материалдарының қалыпты тығыздығы мен орнату уақытын анықтауға арналған.

 

 

 

 

 

GD12 Дөңгелек мөлшерлегіш-КП 601/2 8269.0-97 МСТ бойынша материалдардың астық құрамын анықтауға арналған

 

 

 

GD13 КП-116 жабдықтар жиынтығы 8269.0– 97 МСТ сәйкес цилиндрде сығылған кезде дәндердің бұзылу дәрежесі бойынша материалдың ұсақтығын (d=75, 150 мм) анықтауға арналған.

 

 

 

GD14

ТВ3 зертханалардағы ИСО 2719-2000 халықаралық стандарт әдісі бойынша жабық тигельдегі мұнай өнімдерінің жандыру және тұтану температурасын анықтауына арналған аспабы

 

 

 

GD15GD16

Гидравликалық баспақ310.4 – 81 МСТ сәйкес ПИ – 92 арқалықтарының үлгілерін сынауға арналған құрылғы.

 

 

 

 

GD17БМИ-04М материалының белсенділік индикаторы
 
 
 
 
 
 
 
 
GD18

1.1 пульсарөлшегіші -сыртқы және өтпелі дыбыстау кезінде қатты материалға ультрадыбыстық импульстардың таралу уақытын өлшеуіне арналған аспап

 

 

 

 
 
GD19Қиыршық тасты үгуге арналған ыдыс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GD20

Минералды ұнтақ қоспасынан үлгілерді дайындауға арналған форма

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4Т30П-теодолиті
GD214Т30П-теодолиті-техникалықдәлдіктегіоптикалық-механикалықтеодолиттертобынажатады. Көлденеңжәнетікбұрыштарменқашықтықтардыжіпөлшегішпенөлшеуге, құбырдағыдеңгейарқылытегістеуге, буссолбойыншамагниттіказимуттардыанықтауғаарналған.
4Т30П-теодолиті шкалалық микроскоптың көмегімен есептеуді алып тастауға, кіріктірілген оптикалық центрлеу алмалы-салмалы тұғырдың есебінен үш штативті тәсілмен жұмыс істеуге мүмкіндік береді

 

 

 

 

3Н-2КЛ -Нивелирі

GD22
3Н-2КЛнивелирі-оптикалық-механикалық (көзбен есептеуге арналған) түрінежатады.
Әрекет қағидасына қарамастан, барлық деңгейлер геометриялық нивелирлеуді орындауға, яғни бірнеше нүктелер арасындағы биіктік айырмашылығын анықтауға арналған. Әдетте штативке орнатылатын құрылғы көлденең жазықтықта айналуға бейімделген көзкөрімді құбырмен және сезімдік деңгеймен жабдықталған.
 
 
 
 
 
 
 
Планиметр
 
GD23

Планиметр (механикалық интегратор) - жазық бетке тартылған тұйық контурлардың аудандарын (интегралдау).Қарапайым механикалық анықтауға арналған аспап.

 
Эккер
 
GD24Айналықэккері - 90° немесе 45°еселікбұрыштардысалуғақызметететінқарапайымгеодезиялыққұрал. Бір-біріне 45°бұрыштақисайғанекікішкентайайнадантұрады. Айналардыңүстіндекөздіңеркінкөрінуіүшінсаңылауларорналасқан. Бірбағытнемесебірқатаркезеңдеройықтан, басқабағыт (біріншігеперпендикулярлы) екіайнаданкүнсәулесі арқылыкөрінеді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тақтайша

 
GD25

Тақтайшаағаштан жасалған білеу,қолданылатынбөлімдермен сызықшалар арқылы кқрсетілген, тегістеукезіндебиіктіктердісанауғақызмететеді.

 
Курвиметр
GD26GD27

Курвиметр-көбінесе карталарда, жоспарларда және сызбаларда қисық сызықтардың ұзындығын өлшеуге арналған құрылғы. Курвиметр тұтқадағы белгілі диаметрлі тісті роликтен және өткен тістер санының есептегішінен тұрады. Қисықтың ұзындығын өлшеу үшін оны курвиметр ролигімен ораңыз. Әдетте құрылғыда екі теру бар (әр жағынан біреуі), ал олардың біреуінің шкаласы сантиметрмен, ал екіншісі дюйммен белгіленеді.

 
INDEX XYB-5010 өлшегіш рулеткасы
GD28

INDEX XYB-5010- өлшегіш рулеткасы сызықтық өлшемдерді өлшеуге арналған штрих шкаласы бар құрал. Ашық типтегі, тозуға төзімді Нейлон жабыны бар болат таспамен жабдықталған. Корпус жоғары берік пластиктен жасалған және құрамында металл өзегі, жедел орау жүйесі және ыңғайлы тасымалдау тұтқасы бар. Рулетканың ұзындығы 30 м.

 
 
 
 
 

Nedo Mini өлшегіш дөңгелегі

 
GD29
Өлшегіш дөңгелегі - қашықтықты тезірек және оңай өлшеуге мүмкіндік беретін сандық өлшеу құралы. Рулетка мен механикалық өлшеу дөңгелегін алмастыра отырып, ол тікелей қашықтықты өлшейді және оларды дисплейде сандық форматпен көрсетеді, ауданы мен көлемін есептейді, көптеген өлшеулерді жадта сақтайды және барлығына тезірек, дәлірек өлшеуге мүмкіндік беретін басқа да ыңғайлы функцияларды орындайды. Өте ыңғайлы аспап және орындайтын жұмыс түрлері:
- ыңғайлы болу үшін тұтқада орналасқан үлкен сандық дисплей;
- ұзындығын, енін, биіктігін өлшеу және жадта сақтау;
- қабырғаның ауданын, көлемін және ауданын есептеу;
- қабырғаға қабырғаға дәл өлшеу»;
- өлшем бірліктерін таңдау және оларды түрлендіру;
- санау және өзіндік есептеу функциялары;
- бағдарламаланатын бекітілген қашықтық;
- тоғызға дейін әртүрлі мәндерді немесе өлшемдерді есте сақтай алады.