Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары
СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
Институтта студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын (СҒЗЖ) ұйымдастыру және жоспарлау «СҒЗЖ туралы Ережеге»сәйкес жүзеге асырылады.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары оқу жылы бойы келесі негізгі бағыттар бойынша жоспарланып, жүргізіледі:
- студенттердің қаржыландырылатын және бастамашыл ҒЗЖ орындауға қатысуы;
- ғылыми материалдарды дайындау, оқытушылармен бірге ғылыми мақалаларды жариялау;
- конкурстарға, олимпиадаларға, конференцияларға қатысу;
- дипломдық жұмыстарды (жобаларды), сондай-ақ шығарушы кафедраларда ҒЗЖ элементтерімен жұмыстарды орындау.
Институттың негізгі міндеті СҒЗЖ ұйымдастыру кезінде студенттерді шығармашылық қызметтің әр түрлі формаларына дайындау деңгейін ескере отырып саралап тарту арқылы шешіледі және орындалады. «Білім беру сапасын арттыру, ғылым мен өндірістегі заманауи инновациялар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағының жыл сайынғы басылымында студенттердің белсенді жариялануы осыны айғақтайды.
Институтта студенттердің ғылыми үйірмелері жұмыс істейді, студенттердің ғалым ретінде зияткерлік салада кәсіби дамуы үшін бастапқы кезеңі.

Студенттерді институттың СҒЗЖ тартылуы туралы мәліметтер

Студенттерді институттың СҒЗЖ тартылуы туралы мәліметтер

СҒҮ(студенттік ғылыми үйірме)ережесі
ҚР жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы конкурсын ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсыныстары
ҚР ЖОО-дағы Республикалық пәндік олимпиадаға ЕИТИ студенттерінің қатысу қорытындысы бойынша алынған дипломдар
Студенттердің жетістіктері-дипломдар, сертификаттар, алғыс хаттар)