Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Оқу - зертханалық база

Мамандардың сапалы дайындығы оқу базасының жаңа технологиялық жабдықтармен қамтылуымен,материалды-техникалық жабдықталудың жоғары деңгейімен, арнайы жабдықтандырылған аудиторияларымен,компьютерлік сыныптармен қамтамасыз етіледі.

Кафедра жыл сайын жоғары сапалы мамандандырылған түлектерді оқытып шығарады.Олар Қазақстанымыздың түрлі энрегтика салаларында қызмет көрсетеді.

Электрэнергетикасы

 «Энергетика и металлургия» кафедрасында«Электроэнергетика» мамандығы бойынша Ресейдің  «Оқу техникасы» фирмасымен қамтамасыз етілген  келесі зертханалар бар :

Электржабдықталған зертхана;

Электрлік машиналар мен жетектер зертханасы;

Электроника зертханасы;

Электротехника зертханасы;

Автоматика және релелік қорғау зертханасы;

ТНЭ зертханасы;

Микропроцессорлік техника және өндірістік басқарғыш зертханасы ;

Зертханалық стенд

«Электрлік энергияны өндіру»

Зертханалық стенд

«Тұрақты кернеудің кең импульсті түрлендірілуі»

Зертханалық  стенд

                         «Технологиялық параметрлердің бергіштері»

Зертханалық  стенд

«Программаланатын басқарғыштың негізіндегі технологиялық үдерістің автоматизациялануы»

Зертханалық  стенд «Программаланатын рельенің негізіндегі технологиялық үдерістің автоматизациялануы»

Зертханалық стенд «Электржетек»

Зертханалық стенд «Электртехникалық материалдар»

Зертханалық стенд

«Рельелік қорғау мен автоматика (Трансформаторларды қорғау

Зертханалық стенд

«Жоғары вольттік ұяшықтың моделі»

Зертханалық стенд

"Тензометриялық өлшемдержәне түрлендіретін техника"

Жылу энергетикасы

 «Жылуэнергетика»  мамандығы бойынша материалды техникалық базасы мынадай зертханалармен қамтылған: (А-103) - «Жылуалмастырғыш үдерістер  мен құрылғылардың» оқу зертханасы, (В - 1) - «Сұйық және газ механикасының зертханасы», (В - 2) «Материалдардың жылу физикалық қасиеттерін анықтайтын» зертханасы.

Осы  аудиториялардың проекторлармен, интерактивті тақталармен қамтылуы, ПОҚ-ның инновациялық әдістерді қолдану арқылы оқу үрдісін жүргізуге көмектеседі және студеннтертің теориялық білімдерінжәне практикалық дағдыларын бекітуге ықпалын тигізеді.

Зертханалық стенд «Гидравлика»

Зертханалық стенд

«Қысымды,шығынды,температураны өлшеуіш құрылғылар»

Зертханалық стенд

«Гидромашиналар және гидрожетектер»

Зертханалық қондырғы стенді

«Сықағыштар»

АҚ «Екібастұз МАЭС-2 стансасы» негізінде

Муфель пешінде

«Отынды жағудың арнайы сұрақтары»  пәні бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізу

Энергетикалық отынның мінездемесін анықтауға арналған жабдық

Фотооптикалық калориметр

Металлургия

«Металлургия» мамандығы келесі оқу-зертханалық базалармен қамтамасыздандырылған:

 - «Металлургиялық үдерістер»мамандандырылған зертханасы Б-115 «Кенді және   концентраттарды кесектеу» пәні бойынша жұмыс істеуге арналған.

Металлургиялық бағытта пәнді өткізу үшін 7 зертхана және 10 мамандандырылған аудиториялар қамтамасыздандырылған.Аудиториялық және зертханалық базаның жалпы көлемі 800 м2 .

«Металлургиялық үдерістер мен агломерациялардың физико-химиялық әдістерін талдау» проф. Е.В. Максимова атындағы зертхана

«Энергетика және металлургия» кафедрасы

ГОСТу 15137-77 бойынша  беріктікті тексеру барабаны

Агломерациялық қондырғы

Елеуішті діріл үстелі

Кептіргіш шкаф

Кендітермиялық пеш